Zpracování účetnictví a daňové evidence Frýdek-Místek

 • Zpracování kompletního podvojného účetnictví.
 • Zpracování kompletních účetních závěrek.
 • Zpracování výkazů zisků a ztrát.
 • Zpracování rozvah.
 • Zpracování příloh k účetním závěrkám.
 • Zpracování výkazů pro banky.
 • Zpracování výkazů pro ČSÚ a Treximu.
 • Zpracování sestav o hospodaření klienta.
 • Zpracování ekonomických rozborů.
 • Provádění platebního styku dle požadavků klienta.
 • Vedení daňové evidence.
 • Starosti s vedením účetnictví a daňových povinností klientům odpadají a mohou se tak naplno věnovat svým projektům a podnikatelským záměrům.
 • Služby kompletního zpracování účetnictví a daňové evidence poskytujeme v okolí Frýdku-Místku a celém MS kraji.

Potřebujete zpracovat účetnictví nebo daňovou evidenci?