Daňové poradenství Frýdek-Místek

  • Daňové poradenství poskytované klientům, kterým je zpracováváno komplexní účetnictví, je samozřejmostí.
  • Daňové poradenství poskytované externím klientům na základě jejich dotazů.
  • Daňová optimalizace a úspora na daních v souladu s platnými daňovými předpisy.
  • Prevence případným sankcím díky řádnému a včasnému plnění daňových povinností.
  • Zastupování klientů na FÚ na základě udělené plné moci.
  • Interní účetní a daňová kontrola.
  • Zastupování klientů při daňové kontrole na základě udělené plné moci.
  • Zřízení a obsluha daňové informační schránky klienta pro kontrolu daňových povinností.
  • Služby daňového poradenství poskytujeme v okolí Frýdku-Místku a celém MS kraji.

Potřebujete daňového poradce?