Zpracování daní a daňových přiznání Frýdek-Místek

 • Odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmů o 3 měsíce, odklad daňového přiznání.
 • Metodika a výpočet daně z příjmů právnických osob.
 • Transformace výsledku hospodaření na základ daně.
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Metodika a výpočet daně z příjmů fyzických osob.
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 • Zpracování výkazů OSVČ pro OSSZ a ZP.
 • Propočet a optimalizace skutečných a paušálních výdajů.
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty.
 • Zpracování přiznání k dani silniční.
 • Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí.

Související služby:

 • Zastupování klientů na OSSZ na základě udělené plné moci.
 • Zastupování klientů na ZP na základě udělené plné moci.
 • Zákonné odklady termínů pro podání daňových přiznání o 3 měsíce.
 • Zastupování klientů prostřednictvím datové schránky.
 • Sjednané konzultace v sídle klienta.
 • Elektronická komunikace s úřadu v rámci zefektivnění procesu zasílání přiznání, výkazů, sestav apod.
 • Po dohodě zajistíme odvoz i dovoz dokladů.
 • Po dohodě je možno ponechat doklady v kanceláři daňového poradce.
 • Služby zpracování daní a daňových přiznání poskytujeme v okolí Frýdku-Místku a celém MS kraji.

Potřebujete zpracovat daně nebo odklad daňového přiznání?