Ing. Jiří Jakubek

Účetní a daňová kancelář

Účetní a daňová kancelář Ing. Jiří Jakubek poskytuje uvedené služby již od roku 1997, pro naše klienty pracujeme již téměř 25 let. Kancelář poskytuje účetní služby a služby daňového poradenství na základě oprávnění k poskytování těchto služeb, vydaného Komorou daňových poradců České republiky. Na základě úspěšně složené zkoušky jsem v této profesní komoře zapsán jako daňový poradce, č. osv. 2604.

  • Komplexní účetní a daňový servis realizujeme k plné spokojenosti klientů.
  • Nalézáme úspory na daních díky uplatňování zákonné daňové optimalizace.
  • Provádíme prevenci případným sankcím díky řádnému a včasnému plnění daňových povinností.
  • Starosti s vedením účetnictví a daňových povinností klientům odpadají a mohou se tak naplno věnovat svým projektům a podnikatelským záměrům.
  • Služby poskytujeme externě vlastním účetním softwarem.
  • Korektní a etické vztahy uplatňujeme nejen ke svým klientům, ale i při jejich zastupování na úřadech.
  • K poskytovaným službám má kancelář ze zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti.
  • Krédem naší kanceláře je spolehlivost, serióznost a profesionalita. 

Už máte svého účetního?

Kontaktní informace

Ing. Jiří Jakubek

Účetní a daňová kancelář

Na Příkopě 1221, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 25807641

č. osv. 2604